Interpelacje i zapytania do nr 648

(548) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wpływów z najmu świetlic wiejskich w czerwcu i lipcu 2021 r.


Lista wiadomości