Interpelacje i zapytania do nr 648

(543) Interpelacja radnego Waldemara Wiązka w sprawie oczyszczenia Kanału Olszynka i Samicy Stęszewskiej oraz w sprawie kanalizacji sanitarnej dla Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowi


Lista wiadomości