Interpelacje i zapytania do nr 648

(535) Zapytanie radnej Elżbiety Jareckiej w sprawie zatajenia informacji o podwyższeniu kapitału zakładowego firmy „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie.


Lista wiadomości