Interpelacje i zapytania do nr 648

(527) Zapytanie radnego Andrzeja Raźnego w sprawie referatów Urzędu Miejskiego i innych jednostek organizacyjnych, które będą miały siedzibę w nowym budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie przy u


Lista wiadomości