Interpelacje i zapytania do nr 648

(524) Zapytania radnego Andrzeja Raźnego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina- etap II.


Lista wiadomości