Interpelacje i zapytania do nr 648

(523) Interpelacja radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych w czasie budowy mostu w Rogalinku.


Lista wiadomości