Interpelacje i zapytania do nr 648

(520) Zapytanie radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie obecnej sytuacji prawnej przejścia pod torami kolejowymi na ulicy Sowinieckiej.


Lista wiadomości