Interpelacje i zapytania do nr 648

(517) Zapytanie radnej Elżbiety Jareckiej w sprawie przelewu na konto Spółki „Park Strzelnica”.


Lista wiadomości