Interpelacje i zapytania do nr 648

(515) Interpelacja radnego Dominika Michalaka w sprawie poprawy bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej ul. Poniatowskiego/ul. Kołłątaja w Mosinie.


Lista wiadomości