Interpelacje i zapytania do nr 648

(510) Interpelacja radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie sieci gazowej we wsiach Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Bolesławiec, Borkowice, Krosinko.


Lista wiadomości