Interpelacje i zapytania do nr 648

(505) Zapytania radnego Macieja Pateli w sprawie sieci gazowej w sołectwach: Borkowice, Bolesławiec oraz Dymaczewo Stare.


Lista wiadomości