Interpelacje i zapytania do nr 648

(504) Zapytania radnego Dominika Michalaka w sprawie wykonanego opracowania „analiza ruchowa dla rozwiązań drogowych (…)” w Gminie Mosina.


Lista wiadomości