Interpelacje i zapytania do nr 648

(503) Zapytania radnej Elżbiety Jareckiej w sprawie kanalizacji deszczowej we wsi Babki.


Lista wiadomości