Interpelacje i zapytania do nr 648

(489) Zapytania radnej Jolanty Szymczak w sprawie programu rewitalizacji grobów i cmentarzy wojennych oraz grobów powstańczych.


Lista wiadomości