Interpelacje i zapytania do nr 648

(478) Interpelacja radnego Macieja Pateli w sprawie utwardzenia tłuczniem ulicy Sosnowej w Pecnej.


Lista wiadomości