Interpelacje i zapytania do nr 648

(469) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie projektu i budowy wodociągu i kanalizacji Pecna-Sosnowa.

Odpowiedzi udzielono w trybie dostępu do informacji publicznej. 

Lista wiadomości