Interpelacje i zapytania do nr 648

(463) Zapytania radnego Adama Monikowskiego w sprawie złożonych wniosków do Urzędu Marszałkowskiego.


Lista wiadomości