Interpelacje i zapytania do nr 648

(454) Zapytania radnej Eweliny Dudek i radnej Agnieszki Gorzyńskiej w sprawie zwolnień z opłacania podatku od nieruchomości w roku 2021 dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli wskutek pandemi


Lista wiadomości