Interpelacje i zapytania do nr 648

(446) Zapytania radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie poprawy estetyki, bezpieczeństwa i funkcjonalności Targowiska Miejskiego w Mosinie.


Lista wiadomości