Interpelacje i zapytania do nr 648

(440) Zapytanie radnego Dominika Michalaka dotyczące prenumeraty gazet i innych publikacji.


Lista wiadomości