Interpelacje i zapytania do nr 648

(437) Zapytania radnej Jolanty Szymczak dotyczące ulicy Świerkowej.


Lista wiadomości