Interpelacje i zapytania do nr 648

(436) Interpelacja radnego Marcina Ługawiaka w sprawie zmiany uchwały w sprawie wsparcia seniorów w korzystaniu z usług on-line.


Lista wiadomości