Interpelacje i zapytania do nr 648

(433) Zapytania radnego Marcina Ługawiaka w sprawie modernizacji przejść dla pieszych.


Lista wiadomości