Interpelacje i zapytania do nr 648

(427) Zapytanie radnej Elżbiety Jareckiej w sprawie działki nr 179/6 w Daszewicach.


Lista wiadomości