Interpelacje i zapytania do nr 648

(420) Zapytania radnej Wiesławy Mani w sprawie chodnika na ulicy Leśnej w Krośnie.


Lista wiadomości