Interpelacje i zapytania do nr 648

(419) Interpelacja radnej Wiesławy Mani w sprawie ustawienia koszy na śmieci na ulicy Torowej w Mosinie.


Lista wiadomości