Interpelacje i zapytania do nr 648

(400) Interpelacja radnych: Eweliny Dudek, Małgorzaty Kaptur, Dominika Michalaka i Jolanty Szymczak dotycząca zaprojektowania i wybudowania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Nadwarcia

 

Lista wiadomości