Interpelacje i zapytania do nr 648

(394) Interpelacja radnej Jolanty Szymczak w sprawie udostępnienia wystąpienia pokontrolnego Państwowej Inspekcji Pracy z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Mosinie


Lista wiadomości