Interpelacje i zapytania do nr 648

(393) Zapytania radnego Dominika Michalaka dotyczące listu intencyjnego w sprawie opracowania projektu budowy drogi od ul. Piotra Mocka do ul. Marii Konopnickiej w Mosinie


Lista wiadomości