Interpelacje i zapytania do nr 648

(391) Interpelacja radnej Jolanty Szymczak w sprawie uwzględnienia ul. Platanowej w harmonogramie budowy dróg na rok 2021.


Lista wiadomości