Interpelacje i zapytania do nr 648

(389) Zapytania radnej Jolanty Szymczak w sprawie działań Urzędu Miejskiego w Mosinie po wystąpieniu pokontrolnym Państwowej Inspekcji Pracy.


Lista wiadomości