Interpelacje i zapytania do nr 648

(387) Zapytanie radnej Elżbiety Jareckiej w sprawie udostępnienia opracowania koncepcji odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z rejonu ulicy Szkolnej/Piotrowskiej w Daszewicach do cieku w


Lista wiadomości