Interpelacje i zapytania do nr 648

(378) Interpelacja radnego Ryszarda Rybickiego w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pieszych przy Galerii Mrówka w Krośnie poprzez wyznaczenie bezpiecznego przejścia przez drogę.


Lista wiadomości