Interpelacje i zapytania do nr 648

(375) Zapytanie radnej Eweliny Dudek w sprawie części ul. Sikorskiego w Rogalinku.


Lista wiadomości