Interpelacje i zapytania do nr 648

(372) Interpelacja radnego Marcina Ługawiaka w sprawie analizy konieczności usuwania drzew przy realizacji inwestycji.


Lista wiadomości