Interpelacje i zapytania do nr 648

(366) Interpelacja radnej Jolanty Szymczak w sprawie oczyszczenia studzienek odbierających wody opadowe na ul. Wodna/Kopernika.


Lista wiadomości