Interpelacje i zapytania do nr 648

(356) Interpelacja radnej Jolanty Szymczak w sprawie analizy postępu prac w odniesieniu do wystąpienia pokontrolnego RIO za rok 2017- kontrola gospodarki finansowej.


Lista wiadomości