Interpelacje i zapytania do nr 648

(344) Zapytania radnego Michała Kleibera w sprawie budowy mostu w ciągu ul. Strzeleckiej/Krasickiego


Lista wiadomości