Interpelacje i zapytania do nr 648

(338) Interpelacja radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie retencji korytowej na Kanale Mosińskim.


Lista wiadomości