Interpelacje i zapytania do nr 648

(332) Interpelacji radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie wskazanym przez RDOŚ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Lista wiadomości