Interpelacje i zapytania do nr 648

(312) Interpelacja radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie bezpieczeństwa we wsi Dymaczewo Nowe


Lista wiadomości