Interpelacje i zapytania do nr 648

(310) Zapytania radnego Dominika Michalaka dotyczące zleconych prac nad projektami stałej organizacji ruchu w 2020 roku.


Lista wiadomości