Interpelacje i zapytania do nr 648

(307) Zapytania radnej Jolanty Szymczak w sprawie odwołanych wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla nr 5 Nowe Krosno w Mosinie


Lista wiadomości