Interpelacje i zapytania do nr 648

(306) Interpelacja radnej Eweliny Dudek w sprawie wysyłania korespondencji z Urzędu Miejskiego w Mosinie za pośrednictwem Poczty Polskiej S. A.


Lista wiadomości