Interpelacje i zapytania do nr 648

(305) Zapytania radnego Waldemara Wiązka w sprawie sytuacji w gminie Mosina w zakresie walki z epidemią koronawirusa


Lista wiadomości