Interpelacje i zapytania do nr 648

(296) Interpelacja radnego Macieja Pateli w sprawie wysokości wyliczonej przez ZUK opłaty za gospodarowanie odpadami ustalonej dla przedsiębiorców.


Lista wiadomości