Interpelacje i zapytania do nr 648

(293) Zapytanie radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie terenu, na którym znajdują się działki rekreacyjne, a sąsiadującego z działką o nr ewid. 38, obręb Dymaczewo Nowe, stanowiącą drogę.


Lista wiadomości