Interpelacje i zapytania do nr 648

(290) Zapytanie radnego Adama Monikowskiego w sprawie koncepcji projektowej odwodnienia ulicy Piotrowskiej w Daszewicach.


Lista wiadomości