Interpelacje i zapytania do nr 648

(282) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wpływów z najmu świetlic wiejskich.


Lista wiadomości