Interpelacje i zapytania do nr 648

(266) Interpelacja radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie podawania do publicznej wiadomości na stronie gminy i na gminnym profilu fejsbukowym pomiarów dotyczących zanieczyszczenia powietrza w gm


Lista wiadomości